Skip to content

Juridische kennisgeving

Deze disclaimer is van toepassing op elke raadpleging van de websites van StijlZone.nl. Door simpelweg de website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Nauwkeurigheid van inhoud

StijlZone besteedt de grootste aandacht aan de inhoud van de website. Deze inhoud wordt te goeder trouw gepubliceerd om informatie te verstrekken over StijlZone en zijn goederen en diensten. StijlZone kan echter geen garanties geven over de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie, of over de geschiktheid voor een bepaald doel. StijlZone staat evenmin in voor de continue toegankelijkheid van de website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. StijlZone kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op de website of het

gebruik daarvan, of voor welke schade dan ook die daaruit zou kunnen voortvloeien. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kleur, prijs en het ontwerp van het product zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, maar de werkelijke kleuren die u ziet, kunnen variëren afhankelijk van uw computerapparatuur en als zodanig kunnen we niet garanderen dat de goederen bij levering de kleur op uw computer.

De website kan hyperlinks of verwijzingen naar externe websites bevatten. Deze links worden alleen ter informatie aangeboden. StijlZone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor het beleid (inclusief het privacybeleid) dat op deze websites van toepassing is.

Copyright ©

Het is niet toegestaan ​​om (een deel van) de website of de inhoud daarvan voor commerciële doeleinden te kopiëren, verspreiden, verkopen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door StijlZone.nl. U mag de gegevens waartoe u toegang hebt echter wel kopiëren, afdrukken en gebruiken voor niet-commerciële informatiedoeleinden voor persoonlijk gebruik. Ook is er de mogelijkheid voor professionals / pers om brochures, afbeeldingen, logo’s etc te downloaden na inloggen op onze website pictures.StijlZone.nl. Deze downloads zijn echter ook onderworpen aan strikte voorwaarden, waaronder een specifieke copyrightmelding. Deze afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door officiële distributeurs en retailers van StijlZone voor sociale media, in winkels, nieuwsbrieven en websites.

De afbeeldingen moeten duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van StijlZone. Ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen is strafbaar volgens copyrightwetten.

Niet doen:

  • Verander het beeldmateriaal qua kleur.
  • Het publiceren van afbeeldingen op sociale medianetwerken is alleen toegestaan ​​als deze zijn gekoppeld aan Niet doen:
  • Verander het beeldmateriaal qua kleur.
  • Het publiceren van afbeeldingen op sociale medianetwerken is alleen toegestaan ​​als deze zijn gekoppeld aan StijlZone.nl• Afbeeldingen mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de marketingafdeling van StijlZone.

E-mail disclaimer

Elke e-mail is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de persoon of entiteit die de genoemde geadresseerde is en kan informatie bevatten die bevoorrecht of vertrouwelijk is. Als je niet de genoemde of beoogde geadresseerde bent, informeer de afzender dan onmiddellijk door middel van een antwoordverzending en verwijder de relevante e-mail, inclusief eventuele bijlagen, zonder deze te openen of te kopiëren. Bovendien wordt u in dit geval hierbij geïnformeerd dat elke openbaarmaking, lezing, reproductie, verspreiding, distributie of elk ander gebruik van de relevante e-mail, inclusief eventuele bijlagen, ten strengste verboden is. Er wordt geen garantie of garantie gegeven met betrekking tot de juiste en nauwkeurige verzending van de inhoud, noch met betrekking tot de tijdige ontvangst van een verzonden e-mail.

Hoewel we inkomende en uitgaande e-mailberichten regelmatig op virussen controleren, dienen geadresseerden deze e-mail en eventuele bijlagen zelf op virussen te scannen. We kunnen op geen enkele manier de afwezigheid van virussen in deze e-mail of eventuele bijlagen garanderen en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van beveiligingsproblemen die dit bericht op enig systeem kan veroorzaken. Transmissies via internet zijn inherent onveilig en we kunnen de juiste of volledige transmissie van de informatie in deze communicatie of het tijdstip van ontvangst niet garanderen.

• Afbeeldingen mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de marketingafdeling van StijlZone.

Back To Top